Informasjonskampanje for Haugen Vidsyn

Filter har utarbeida informasjonskampanje for KV-bygg Suldal sitt nye bustadfelt Haugen Vidsyn.

KV-Bygg Suldal vil tilby unge og nyetablerte rimelege kvalitetsbustadar i eit trygt og godt miljø på Sand. Haugen Vidsyn er eit flott, nyutvikla område. For å gjere feltet kjent bestilte dei Filter til å utvikla ein kampanje der nettside, ferjereklame og Facebook inngjekk som formidlingsflater. For å vise fram fordelane ved å busetje seg på Sand og informere om området, kom me saman med kunden fram til stikkorda behageleg, enkelt, nær alt og rimeleg, som kampanjegrunnlag. 

Sjå fleire jobbar

Følg oss på sosiale medier

Me er der det skjer

Facebook knappinstagram knapp

La oss halde kontakten!

Få nyhendebrevet vårt rett i innboksen og les siste nytt frå oss uansett kvar du er

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
NOEN