Haustkampanje!

No er tida for å ruste seg til vidare vekst.   Ut november har Filter haustkampanje med 15% rabatt på nettsidepakkane våre.

Liten

Nettsideplakat der du raskt kan presentere bedrifta di og sikre at kontaktinformasjonen er lett tilgjengeleg.

  • Oversikteleg og tilpassa di bedrift
  • All informasjon på ei side
  • Kontaktinformasjon er lett tilgjengeleg
  • Sikrar synlegheit på nett

Kampanjepris frå 18.000
+ årlege driftskostnadar

Medium

Nettsideplakat der du raskt kan presentere bedrifta di og sikre at kontaktinformasjonen er lett tilgjengeleg.

  • Me tilpassar desse sidene for å presentera di bedrift
  • Profilering, bilete og tekst gjer sida di unik
  • Modulbasert, enkel å bygge vidare på

Kampanjepris frå 18.000
+ årlege driftskostnadar

Liten

Nettsideplakat der du raskt kan presentere bedrifta di og sikre at kontaktinformasjonen er lett tilgjengeleg.

  • Fleire ulike undersider
  • Moglegheit for å bygge på med tilleggsfunksjonar (sjå under)
  • Spesielle ønsker for funksjonalitet ut over nemnde tilleggsfunksjonar

Kampanjepris frå 18.000
+ årlege driftskostnadar

Inkludert i nettsidepakkane

Rediger sjølv
Tilgjengeleg
God visning på alle skjermar
Brukarvenleg for alle
Rask
Sikker

Tilleggstenester

Rediger sjølv
Rediger sjølv
Rediger sjølv
Rediger sjølv
Rediger sjølv
Rediger sjølv
Rediger sjølv
Rediger sjølv
Rediger sjølv
Rediger sjølv
Rediger sjølv
Rediger sjølv

Filter kan bli din totalleverandør for nett og it-løysingar